>>> NHÀ XƯỞNG
>NHÀ TIỀN CHẾ - NHÀ THÉP NẮP GHÉP MS04
>NHÀ TIỀN CHẾ DI ĐỘNG
>NHÀ TIỀN CHẾ DI ĐỘNG
>KHUNG KÈO SẮT, NHÀ TIỀN CHẾ DI ĐỘNG